ریچارد کلایدرمن ، با اجرای قطعه “ای ایران” در تهران به روی صحنه خواهد رفت

بازگشت به بازگشت به

با توجه به اینکه در حال بروز رسانی هستیم چنانچه اطلاعات هر ساز موجود نبود لطفا با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید رد کردن